VARFÖR

Kort presentation av mig

Efter mötet med den gotländska kalkstenen under uppväxtårens somrar hittade jag som ung konststuderande till Slite Stenhuggeri där min blivande mäster tog emot mej som lärling.
Från 1984 fick jag den unika möjligheten att gå i lära hos Henry ”Henna” Karlsson, då en av de sista Gotländska stenmästarna.
Under fyra år introducerade han mig i hantverket att bearbeta kalksten med handverktyg. De elfria verkygen, som är tysta, ger den betydelsefulla kontakten med materialet och grunden genom att lära sig att lyssna till stenen.
Under dryga 20 år följde mina egna fortsatta studier och arbeten. Mina arbeten har visats på utställningar och kan ses på denna websida under uppdrag för konstnärliga gestaltningar.

För mig är det här ett levande material och arbetet, formandet ett äventyr. Den gotländska kalkstenen är inbjudande med ett lustfyllt motstånd att övervinna.

Sedan 10 år tillbaka förmedlar jag mina erfarenheter och erbjuder en "prova på kurs" en gång per år.

Varmt välkommen till min kurs!

Hanna Wärff Radhe , Mobil: +46-070 4444 353, Epost: warff@radhe.se