VARFÖR

Kort presentation av mig

1984 fick jag en unik möjlighet att gå i lära hos Henry ”Henna” Karlsson, då en av de sista Gotländska stenmästarna. Under fyra år introducerade han mig i hantverket att bearbeta kalksten med handverktyg. En betydande förutsättning för att också lära sig att lyssna till stenen.
På detta följde mina egna fortsatta studier och arbeten under dryga 20 år. Mina arbeten har visats på utställningar och kan ses efter uppdrag för konstnärliga gestaltningar.
För mig är det här ett levande material och arbetet, formandet ett äventyr. Det är inbjudande med ett lustfyllt motstånd att övervinna. Jag förmedlar gärna mina erfarenheter och erbjuder en "prova på kurs" en gång per år. Varmt välkommen!

Hanna Wärff Radhe , Mobil: +46-070 4444 353, Epost: warff@radhe.se